Zwembad de Houtvaart

PUBLICATIES

Het betreft het Boek over de Houtvaart en de Architectuuruitgave over de Houtvaart.

Auteur van het boek over de Houtvaart is Hilde de Haan, publicatiejaar 2012
Auteur van de Architectuuruitgave is Wim de Wagt, publicatiedatum 16 juli 2017.

Waar verkrijgbaar?
De publicaties zijn in 2019 verkrijgbaar tijdens:
– de Vrienden uren;
– de monumentendagen;
– de openingsuren van de SRO, aan de kassa van de Houtvaart. (Niet met PIN-betaling)
De Architectuuruitgave is daarnaast nog verkrijgbaar bij:
– het ABC aan het Klein Heiligland;
– Restaurant Variée aan het Ruijterplein.

Kosten:
Het boek over de Houtvaart                   € 12,50
Architectuuruitgave                                €   8,00
Aanschaf van beide producten tegelijk  € 20,00

Betalen via de bank kan ook. En wel door storting van bovenvermelde bedragen op rekeningnummer NL89 INGB 0002 0329 93, ten name van de penningmeester van de vrienden van de Houtvaart. Onder vermelding van de betreffende publicaties en het bezorgadres. Nadat het bedrag gestort is, wordt het product thuis bezorgd.