Waarom vriend worden

  • Het kost slecht €5,00 per jaar, een extra donatie wordt op prijs gesteld.
  • Speciaal voor de Vrienden zijn er besloten uren ingesteld om in het seizoen rustig banen te kunnen zwemmen.
  • Je financiële bijdrage steunt de organisatie en de opleiding van toezichthouders die tijdens de Vriendenuren altijd weer paraat staan.
  • Als Vriend van de Houtvaart help je mee om het enige openluchtzwembad van Haarlem en tevens rijksmonument open en in stand te houden.

Waarom moet de Houtvaart open blijven?

De vereniging zag heel veel redenen waarom De Houtvaart als zwembad moet blijven bestaan. De meeste van die redenen hebben te maken met drie functies die het bad heeft:

  • De culturele functie: De Houtvaart is een architectonisch monument met een rijke zwemhistorie.
  • De sociale functie: De Houtvaart is een buurtvoorziening en een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
  • De sportieve functie: De Houtvaart is een openbare sportvoorziening.

Deze drie functies worden hieronder toegelicht.

De culturele functie

Zwembad De Houtvaart is in 1927 gebouwd naar een ontwerp van de dienst Openbare Werken Haarlem. Sinds juli 1999 is De Houtvaart een rijksmonument als zwembad en als gebouw.

De beste bescherming voor monumenten is echter het behoud van hun functie. Dit is dan ook onderdeel van het regeringsbeleid. Voor de uitvoering van dit beleid heeft staatssecretaris Van der Ploeg destijds enkele miljoenen ter beschikking gesteld voor de restauratie van paviljoen Zonnestraal in Hilversum.
Amsterdamse voorbeelden in dit verband zijn de restauratie van het Olympisch Stadion en het Zuiderbad.

Behalve een monumentaal gebouw is De Houtvaart ook de enig overgebleven representant van de historie van het zwemmen in Haarlem en omgeving. Alle andere baden zijn gesloopt o.a. Sportfondsenbad, Kleverparkbad, Groenendaal, Schalkwijk of verbouwd tot appartementen (Stoopsbad). Wilt u meer informatie en beeldmateriaal over de historie van De Houtvaart kijk dan op de ‘knop’ monument.

De sociale functie
Het zwembad is een sociaal bindende factor binnen de wijkgemeenschap. De Houtvaart ligt in Haarlem-Zuid-West te midden van enkele woonwijken en is goed en veilig bereikbaar. Voor de bewoners van de aangrenzende wijken is De Houtvaart de dichtstbijzijnde openbare zwemvoorziening. De andere twee zwembaden, die beide overdekt zijn liggen in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Noord. De Houtvaart is voor alle leeftijden een prima sportvoorziening. De sociale functie van het bad is met name van belang voor drie leeftijdsgroepen:

  • Jonge kinderen uit de omringende woonwijken kunnen zelfstandig naar de Houtvaart om daar met kinderen uit de buurt onder permanent toezicht te spelen en te zwemmen. Voor hen is De Houtvaart een waterspeeltuin.
  • Jongeren hebben in de Houtvaart hun eigen stek. Voor deze groep is de Houtvaart een ontmoetingsplaats waar zij zichzelf en elkaar kunnen ontdekken. Voor hen is De Houtvaart een hangplek.
  • Voor ouderen biedt De Houtvaart de gelegenheid om op een gezonde manier in alle opzichten in beweging blijven. In gezelschap van buurtbewoners kunnen zij hier rustig hun baantjes zwemmen om de conditie van lichaam en geest op peil te houden.

Voor de vereniging ‘Vrienden van de Houtvaart’ heeft het zwembad een bijzondere sociale functie. Sinds 1992 doen de leden van deze vereniging veel vrijwilligerswerk voor het bad. Zij leveren een bijdrage aan de schoonmaak en het onderhoud, houden geregeld toezicht en assisteren het betaalde personeel bij bijzondere gelegenheden.

De “Vrienden van de Houtvaart” zijn bereid deze activiteiten ook in de toekomst te continueren. Dit geeft een speciale dimensie aan De Houtvaart.

De sportieve functie
‘De Houtvaart’ is het laatste buitenbad in Haarlem en omgeving. Het is tevens het enige 50-meterbad in Haarlem. Er zijn veel mensen die alleen in de open lucht kunnen zwemmen omdat ze in overdekte zwembaden last krijgen van benauwdheid of brandende ogen.In De Houtvaart worden jeugdzwemlessen gegeven voor een lage prijs.

‘De Houtvaart’ is een eenvoudig en overzichtelijk, en daardoor veilig bad. Verder heeft ‘De Houtvaart’ de beschikking over een ligweide, die door de bezoekers intensief gebruikt wordt om van de zon te genieten of om op te spelen.