Ledenvergadering

De vereniging belegt 1x per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV).
Leden ontvangen een uitnodiging voor de ALV via de digitale nieuwsbrief.

Eerstvolgende ALV
Donderdag 24 maart 2022 om 20.00 uur.
in “Het Wapen van Kennemerland Ramplaan 125, 2015 GV Haarlem

Vergaderstukken 2022
Verslag ALV 25 maart 2021
Jaarverslag Houtvaart 2021
Begroting 2022

Archief vergaderstukken:
Uitnodiging en Agenda ALV 2021
Jaarverslag Houtvaart 2020
Algemene Ledenvergadering 2020
Begroting-2020
Verslag ALV 26-3-2019 Concept
Jaarverslag Houtvaart 2019
Begroting 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
Jaarverslag 2017