Ledenvergadering

De vereniging belegt 1x per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV).
Leden ontvangen een uitnodiging voor de ALV via de digitale nieuwsbrief.

ALV 2024

Op Donderdag 28 maart vond de Algemene Leden Vergadering plaats in ‘ het Wapen van Kennemerland’. het conceptverslag van de vergadering is hier te vinden:

https://houtvaart.nl/wp-content/uploads/2024/07/conceptverslagALV28-3-2024.pdf

Begroting 2024

Jaarverslag 2023

ALV 2023
Op donderdag 30 maart 2023 vond de ALV plaats in “Het Wapen van Kennemerland” te Haarlem.

VerslagALV 30-3-’23

Vergaderstukken 2023
Concept Verslag ALV 2022
Jaarverslag Houtvaart 2022
Begroting 2023
Kascommissie Vrienden van de Houtvaart 2023
Vacature Bestuurslid

Archief vergaderstukken:
Verslag ALV 25 maart 2021
Jaarverslag Houtvaart 2021
Begroting 2022
Uitnodiging en Agenda ALV 2021
Jaarverslag Houtvaart 2020
Algemene Ledenvergadering 2020
Begroting-2020
Verslag ALV 26-3-2019 Concept
Jaarverslag Houtvaart 2019
Begroting 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
Jaarverslag 2017