Vrienden van de Houtvaart

De Vereniging ‘Vrienden van De Houtvaart’ is opgericht door vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om het zwembad, het enige en unieke openluchtbad in Haarlem, in stand te houden!

Daarnaast realiseert de vereniging extra openingstijden die we ‘vriendenuren’ noemen. Aan de vereniging “Vrienden van de Houtvaart” is een bestuur gekoppeld, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en algemene leden, ieder met zijn of haar taken. Vanuit het bestuur worden zaken als activiteiten organiseren, contact met toezichthouders en het realiseren van voorwaarden om hun werk goed vorm te kunnen geven, gerealiseerd.

Eind 20e eeuw werd het bad met sluiting bedreigd aangezien een ingrijpende renovatie vereist was om te voldoen aan de eisen van de Wet Hygiëne Bad- en Zweminrichtingen.

Ook het gebouw zelf, daterend uit 1927 en sinds juli 1999 rijksmonument, diende nodig te worden gerestaureerd. Op grond van de kosten aarzelde het college van Burgemeester & Wethouders aan de renovatie te beginnen. Gelukkig heeft de Besluitvorming binnen de Gemeenteraad tenslotte geleid tot het renovatieplan.

Vooral dankzij de inzet van de Vrienden is het allemaal goed gekomen en in het seizoen 2006 konden we het vernieuwde bad weer in gebruik nemen.

opening-13-mei-2006-151

Opening 13 mei 2006

Vrijwilligers tijdens de schoonmaakdag

Vrijwilligers

De Vereniging ‘Vrienden van De Houtvaart’ is opgericht door vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om het zwembad, het enige en unieke openluchtbad in Haarlem, in stand te houden!

Daarnaast realiseert de vereniging extra openingstijden die we ‘vriendenuren’ noemen. Aan de vereniging “Vrienden van de Houtvaart” is een bestuur gekoppeld, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en algemene leden, ieder met zijn of haar taken. Vanuit het bestuur worden zaken als activiteiten organiseren, contact met toezichthouders en het realiseren van voorwaarden om hun werk goed vorm te kunnen geven, gerealiseerd.

Waarom moest de Houtvaart open blijven?

De vereniging zag heel veel redenen waarom De Houtvaart als zwembad moet blijven bestaan. De meeste van die redenen hebben te maken met drie functies die het bad heeft:

  • De culturele functie: De Houtvaart is een architectonisch monument met een rijke zwemhistorie.
  • De sociale functie: De Houtvaart is een buurtvoorziening en een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
  • De sportieve functie: De Houtvaart is een openbare sportvoorziening.

Deze drie functies worden hieronder toegelicht.

houtvaart

De karakteristieke kleedhokjes van de Houtvaart

luchtfoto Houtvaart

Luchtfoto Houtvaart

De culturele functie

Zwembad De Houtvaart is in 1927 gebouwd naar een ontwerp van de dienst Openbare Werken Haarlem. Sinds juli 1999 is De Houtvaart een rijksmonument als zwembad en als gebouw.

De beste bescherming voor monumenten is echter het behoud van hun functie. Dit is dan ook onderdeel van het regeringsbeleid. Voor de uitvoering van dit beleid heeft staatssecretaris Van der Ploeg destijds enkele miljoenen ter beschikking gesteld voor de restauratie van paviljoen Zonnestraal in Hilversum.
Amsterdamse voorbeelden in dit verband zijn de restauratie van het Olympisch Stadion en het Zuiderbad.

Behalve een monumentaal gebouw is De Houtvaart ook de enig overgebleven representant van de historie van het zwemmen in Haarlem en omgeving. Alle andere baden zijn gesloopt o.a. Sportfondsenbad, Kleverparkbad, Groenendaal, Schalkwijk of verbouwd tot appartementen (Stoopsbad). Wilt u meer informatie en beeldmateriaal over de historie van De Houtvaart kijk dan op de ‘knop’ monument.

De sociale functie

Het zwembad is een sociaal bindende factor binnen de wijkgemeenschap. De Houtvaart ligt in Haarlem-Zuid-West te midden van enkele woonwijken en is goed en veilig bereikbaar. Voor de bewoners van de aangrenzende wijken is De Houtvaart de dichtstbijzijnde openbare zwemvoorziening. De andere twee zwembaden, die beide overdekt zijn liggen in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Noord.
De Houtvaart is voor alle leeftijden een prima sportvoorziening. De sociale functie van het bad is met name van belang voor drie leeftijdsgroepen:

  • Jonge kinderen uit de omringende woonwijken kunnen zelfstandig naar de Houtvaart om daar met kinderen uit de buurt onder permanent toezicht te spelen en te zwemmen. Voor hen is De Houtvaart een waterspeeltuin.
  • Jongeren hebben in de Houtvaart hun eigen stek. Voor deze groep is de Houtvaart een ontmoetingsplaats waar zij zichzelf en elkaar kunnen ontdekken. Voor hen is De Houtvaart een hangplek.
  • Voor ouderen biedt De Houtvaart de gelegenheid om op een gezonde manier in alle opzichten in beweging blijven. In gezelschap van buurtbewoners kunnen zij hier rustig hun baantjes zwemmen om de conditie van lichaam en geest op peil te houden.

Voor de vereniging ‘Vrienden van de Houtvaart’ heeft het zwembad een bijzondere sociale functie. Sinds 1992 doen de leden van deze vereniging veel vrijwilligerswerk voor het bad. Zij leveren een bijdrage aan de schoonmaak en het onderhoud, houden geregeld toezicht en assisteren het betaalde personeel bij bijzondere gelegenheden.

De “Vrienden van de Houtvaart” zijn bereid deze activiteiten ook in de toekomst te continueren. Dit geeft een speciale dimensie aan De Houtvaart.

De sportieve functie

‘De Houtvaart’ is het laatste buitenbad in Haarlem en omgeving. Het is tevens het enige 50-meterbad in Haarlem. Er zijn veel mensen die alleen in de open lucht kunnen zwemmen omdat ze in overdekte zwembaden last krijgen van benauwdheid of brandende ogen.In De Houtvaart worden jeugdzwemlessen gegeven voor een lage prijs.

‘De Houtvaart’ is een eenvoudig en overzichtelijk, en daardoor veilig bad. Verder heeft ‘De Houtvaart’ de beschikking over een ligweide, die door de bezoekers intensief gebruikt wordt om van de zon te genieten of om op te spelen.