Publicaties & tentoonstellingen

De Houtvaart; Ode aan het openluchtzwembad

Auteur: Haan, de Hilde
Uitgever: Spaar en Hout – Haarlem
Jaar van uitgave: 2012

In het boek wordt De Houtvaart geportretteerd als een levendig instituut dat veel stormen
heeft doorstaan, en telkens opnieuw zijn bestaansrecht heeft bewezen. Het boek omvat een
vijftal verhaallijnen waarin alle aspecten ter sprake komen: de zwempioniers van weleer, de
architecten en stedenbouwkundigen die aan het ontstaan van het bouwwerk bijdroegen, de
vele verwikkelingen van vrijwilligers en monumentenzorgers en de politici die in de strijd om
het voortbestaan een rol hebben gespeeld.
Lees meer in de toelichting op de publicaties

Verkrijgbaar tijdens:
– de Vriendenuren;
– de Monumentendagen;
– de openingsuren van de SRO, aan de kassa van de Houtvaart. (Niet met PIN-betaling)

Of door het overmaken van €12,50 op rekeningnummer NL89 INGB 0002 0329 93,
ten name van de penningmeester van de Vrienden van de Houtvaart.
O.v.v. Ode aan de Houtvaart en het bezorgadres.
Nadat het bedrag gestort is wordt het product thuis bezorgd.

Prijs: € 12,50 (of samen met de uitgave Zwembad de Houtvaart; Architectuur van een monument €20,=)


Zwembad de Houtvaart; Architectuur van een monument

Auteurs: Aerschot, Max van en Wagt, Wim de
Uitgever: Vereniging Vrienden van de Houtvaart
Jaar van uitgave: 2017

De uitgave beschrijft op welke wijze de functie en de techniek van de Houtvaart bepalend
zijn geweest voor de architectuur ervan. O.a. wordt het unieke watersysteem in de kubus
beschreven, de opdeling in een mannen- en vrouwendeel en het materiaal waarmee de
Houtvaart voor zijn tijd een zeer modern zwembad was. Een ander kenmerk is het
monumentale karakter van het bad, kenmerkend voor die tijd, met invloeden van Frank Loyd
Wright.
Lees meer in de toelichting op de publicaties

Verkrijgbaar tijdens:
– de Vriendenuren;
– de Monumentendagen;
– de openingsuren van de SRO, aan de kassa van de Houtvaart. (Niet met PIN-betaling)

En bij het ABC museum aan het Klein Heiligland;

Of door het overmaken van €8,- op rekeningnummer NL89 INGB 0002 0329 93,
ten name van de penningmeester van de Vrienden van de Houtvaart.
O.v.v. Architectuuruitgave en het bezorgadres.
Nadat het bedrag gestort is wordt het product thuis bezorgd.

Prijs: € 8,- (of samen met de uitgave De Houtvaart; Ode aan het Openluchtzwembad €20,=)


De Houtvaart toen en nu; 4 Interviews naar aanleiding van het 75-jarig bestaan

Samensteller: Hans Bakker
Jaar van uitgave: 2002

Download hier


Fotoreportage: Monument in Coronatijd

Fotograaf: Eric Oudendijk
Jaar van uitgave: 2020

Zondag 13 september 2020: Monumentenzondag.
Rust, ruimte en ordening zijn kenmerkend voor de Houtvaart.
De limitering van het aantal bezoekers op die dag leidde tot unieke foto’s.
Foto’s, waarin deze eigenschappen bij uitstek naar voren komen.

Download hier de weergave van het tentoongestelde werk en de daarbij horende toelichtingen.


Tentoonstellingen

HOUTVAART INSPIRATIE (april t/m juli 2019)Van 26 april t/m 7 juli is in de Hoofdwacht aan de Grote Markt te Haarlem de tentoonstelling“Houtvaart Inspiratie” gehouden. Negen kunstenaars hebben zich op verzoek van de Vrienden van de Houtvaart laten inspireren tot een Houtvaartgerelateerd product. De kunstenaars is tevens een toelichting op het werk te geven. Dit document bevat een weergave van het tentoongestelde werk en daarbij horende toelichtingen.
Organisatie: Vereniging Vrienden van de Houtvaart i.s.m. de Vereniging Haerlem.

Download hier

Houtvaartkunst aanschaffen?

De vermelde kunstwerken kunnen nog worden aangekocht. De prijslijst en de contactadressen van de kunstenaars vindt u hier. Als u interesse heeft in aankoop van een werk, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met de kunstenaar. De dichtbundel over de Houtvaart is verkrijgbaar bij boekhandel De Vries, de Atheneumboekhandel en de Kennemerboekhandel. Voor de duidelijkheid: De Vereniging bemiddelt niet bij de aankoopwensen.

Download prijs- en contactenlijst