Vriendenuren

Einde Vriendenuren 2021 in Zicht

Het laatste vriendenuur (7.00 – 9.45 uur) 2021 zal op zondag 12 september zijn. Tot 12 september is het abonnement geldig en het blijft ook mogelijk een los bad te kopen. Aansluitend vindt op die zondag de jaarlijkse monumentendag plaats (zie info in deze nieuwsbrief en op de website).

Het banenzwemmen tijdens de SRO-uren eindigt op zondag 29 Augustus*. Vanaf dinsdag 14 september start de zwem4daagse.(informatie is ook te vinden op de website van SRO).  Een aantal vrijwilligers hebben hun medewerking toegezegd.

Let op… Dit is anders dan gecommuniceerd in de Houtvaart Koerier.

20160925houtvaart