previous arrow
next arrow
Slider

Overlijden Luc van Buuren

Afgelopen vrijdag is Luc van Buuren op 83-jarige leeftijd als gevolg van een verkeersongeval overleden. Luc was de oudste vrijwilliger en ook één van het eerste uur. Wij zullen zijn inzet en humor missen. Wij wensen zijn vrouw en  (klein)kinderen sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart.

In onderstaande PDF treft u de rouwkaart.

Rouwkaart Luc van Buuren

Tarieven 2019

De Tarieven 2019 staan vermeld in de Houtvaartkoerier maart-2, te vinden onder Vrienden van De Houtvaart.
De voorverkoop van seizoensabonnementen start 01 april 2019 en eindigt op vrijdag 26 april 2019. Je profiteert van de voorverkoopkorting op het reguliere tarief. Dit is mogelijk tijdens de kassa-uren van de SRO in het zwembad De Planeet en het Boerhaavebad. In de Houtvaart zelf is de voorverkoop vanaf dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april 2019 van 18.00 – 20.00 uur aan de kassa van de Houtvaart.
Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) start het seizoen voor de vrienden (07.00 – 09.30 uur). Het Vriendenseizoen eindigt op zondag 15 september 2019 om 10.00 uur.

Commissie duurzaamheid rond haar opdracht af. EPA onderzoek Houtvaart

In 2017 heeft het bestuur Bert van der Linden en Eckart Dissen verzocht bij de gemeente een onderzoek te bewerkstelligen naar de verbetering van het verwarmingssysteem. De watertemperatuur van 22 graden, die bij de renovatie van 2005 in het vooruitzicht was gesteld, wordt n.l. tijdens de Vriendenuren regelmatig niet gehaald.
Herhaald overleg met de SRO en de gemeente heeft eind 2018 geresulteerd in de opname van de Houtvaart als één van de monumenten in een zogenaamd EPA onderzoek. (EPA staat voor: energie prestatieadvies) Dit onderzoek maakt deel uit van een tweejarig gemeentelijk programma, waarbij 10 gebouwen als pilot zijn geselecteerd. Voor de Houtvaart als zweminrichting wordt maatwerk onderzoek gedaan. Met deze opname in dit programma zien Bert en Eckart hun opdracht als voltooid. Het bestuur heeft hen decharge verleend.
Het energie onderzoek is inmiddels begonnen. Als eerste stap is medio januari een gebouw- en energiescan gedaan, waarbij Hans Bakker en Jan den Hollander namens de Vereniging zijn aangeschoven. In maart zijn mogelijk de eerste resultaten voorzien. Dan is er inzicht in potentiële maatregelen en de kosten ervan. Of de pilot op korte termijn een uitvoeringsvervolg krijgt is nog niet helder. Van meet af aan is door ons benadrukt dat niet alleen de energiebesparing, efficiency en CO2-beperking aan de orde is, maar ook herinzet van warmte en energie, zodat aan de 22 graden norm wordt voldaan. Dat alles binnen de monumentale randvoorwaarden.
Wordt vervolgd.
Hans Bakker

Tentoonstelling: De Houtvaart als inspiratiebron. Van 28 april tot en met 7 juli 2019

De Historische Vereniging Haerlem had voor dit jaar nog ruimte voor een tentoonstelling in haar onderkomen op de Grote Markt, te weten de Hoofdwacht.
De Vereniging Vrienden van de Houtvaart is hierop ingesprongen en op vrijdag 28 april 2019 zal in de Hoofdwacht de tentoonstelling “Houtvaart – inspiratie” worden geopend. Het monumentale zwembad De Houtvaart was en is voor velen een bron van inspiratie. Dat willen wij in deze tentoonstelling laten zien.
Aan tien Haarlemse kunstenaars van diverse snit is gevraagd zich door De Houtvaart te laten inspireren. Met hen is een bezoek aan De Houtvaart gebracht. Negen kunstenaars doen nu mee. Hun werken zullen een belangrijk onderdeel zijn van de tentoonstelling. Een ander – kleiner deel – van de tentoonstelling wordt benut voor publicatie van inspiratiemateriaal uit het privé-archief van de architect van De Houtvaart: de Heer P.F. de Bordes.
De tentoonstelling loopt tot en met zondag 7 juli 2019. Hans Bakker, Lia van Velzen en Rogier Polman (vormgever) organiseren het geheel, in samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem. Er zijn bijdragen van twee fondsen, waaronder Het Ruigrokfonds.
Hans Bakker   

OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN

Het nieuwe seizoen opent op zaterdag 27 april 2019 met naturistisch zwemmen van 07.00 uur t/m 09.30 uur.
Het is ook al zeker dat het seizoen met twee weken verlengd wordt en dat het bad weer gaat sluiten op zondag 15 september 2019 om 10.00 uur.
Er is nog niets bekend over de prijzen van de abonnementen, 12-badenkaarten, losse kaarten en de voorverkoop. Zodra dit bekend is wordt het op de site vermeld. Dit geldt ook voor de openingstijden en de activiteitenkalender.

VACATURE

VACATURE

De vereniging stelt zich als doel:

  • het monumentale openluchtbad “de HOUTVAART” te Haarlem in stand te houden;

  • vrienden te laten zwemmen op specifieke uren in een rustige sfeer;

  • de jeugd door middel van activiteiten naar het zwembad te trekken.

Het bestuur zoekt een VOORZITTER.

De vereniging heeft behoefte aan een voorzitter:

  • met commitment aan de doelstellingen van de vereniging;

  • met leidinggevende kwaliteiten;

  • die goede relaties kan onderhouden en kan samenwerken met de “SRO”, de stichting, die het zwembad beheert.  

  • die politieke sensitiviteit bezit, en bereidheid te investeren in relaties met het gemeentebestuur en andere gremia, die van belang zijn voor het voortbestaan van de Houtvaart.

  • die de vrijwilligers ziet, hoort, waardeert, inspireert en enthousiasmeert.

De voorkeur gaat uit naar iemand, die bekend is met activiteiten en werkwijze van de vereniging.

De tijdinzet bedraagt in de aanloop naar en tijdens het zwemseizoen 4 uur per week.

Voor inlichtingen kunt u zich richten tot de secretaris: Paul Platt. secretaris@houtvaart.nl

 

Eindejaarsgroet

                                                                                                                                                                 Foto: Marc Brouwer

De toezichthouders zijn er klaar voor, de herhaling EHBO is achter de rug.

Voor een ieder:

Een vrolijk kerstfeest en een gezond, zwemvol 2019.

DE WEBMASTER

Bedankt

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart heeft middels bovenstaande attentie de bezorgers van de Houtvaartkoerier bedankt voor hun inzet bij het rondbrengen van de koerier.
Zoals u weet verschijnt de Houtvaartkoerier sinds dit alleen nog maar in een digitale versie. u kunt zich hiervoor aanmelden via www.houtvaart.nl

2018 ACTIVITEITEN t/m APRIL 2019

Wandelen in de Hout en/of Ontbijten bij la Place


Elke zondag gaan enkele Vrienden wandelen in de Haarlemmerhout. Verzamelen om 09.15 uur bij de slagbomen van La Place (Dreefzicht).
Na de wandeling (ca. 10.00 uur) gaan we bij La Place ontbijten.
Na het ontbijt blijft er meestal ook een groepje achter om even samen mandala’s kaarten of platen te kleuren.
Alléén wandelen of alléén ontbijten is ook mogelijk. En de hond mag óók mee.
Opgeven is niet nodig.

Ontbijten bij La Place


Elke eerste vrijdag van de maand om 09.30 uur gaat ook een groepje Vrienden lekker ontbijten bij La Place. Ga gezellig eens mee!