previous arrow
next arrow
Slider

VRIENDENUREN !!!

Vanaf woensdag 15 juli 2020: 2 x per week een vriendenuur! (woensdagochtend en zondagochtend)

 

We hebben voldoende toezichthouders bereid gevonden om op woensdagochtend van 07.00 – 08.00 uur en zondagochtend van 07.00 – 08.00 uur het vriendenuur mogelijk te maken. We starten op woensdag 15 juli en gaan hiermee door tot het einde van het seizoen; tenzij de belangstelling te gering is.

 

De volgende regels gelden:

– De regels zoals SRO hanteert. (zie hiervoor de site van SRO/Houtvaart)

– Zwemmen alleen voor leden. Zwemmen tot 07.45 uur, daarna aankleden. Er wordt geen koffie/thee geschonken.

– De toegangsprijs is minimaal € 2,00 per keer en moet contant en gepast betaald worden. Meer mag ook. Wisselen is niet mogelijk.

– Nieuwe leden (aangemeld via de site) kunnen via hun smartphone tonen dat zij lid zijn.

Per keer een briefje meenemen met naam, telefoonnummer en datum i.v.m. registratie conform het protocol.

– Vooraf reserveren is niet nodig. Het maximum aantal zwemmers is 40. De deur sluit 15 minuten na aanvang.

– Volg de routing zoals door SRO in de Houtvaart is aangegeven. (zie filmpje op de site van SRO/Houtvaart)

– Kies een baan, die bij je past (snel, gemiddeld, langzaam) en blijf in die baan.

We hopen dat er veel gebruik van deze uren wordt gemaakt. Natuurlijk ook van de overige uren. Tijdens die uren is een van de toezichthouders ook aanwezig.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart.

13-07-2020

Foutief bericht in de Koerier

In de Koerier, die deze week is verzonden, staat ten onrechte dat ook aan de kassa van de Houtvaart een kaartje gekocht kan worden. Dit is onjuist. Alleen via het reserveringssysteem van SRO kan worden aangemeld en betaald. Zie hiervoor de website van SRO.

Foto, gemaakt op zaterdag 11 juli 2020, tussen twee tijdblokken in. Volop zon en doodstil water

Reserveren voor zwemmen in de Houtvaart vanaf 01-07-2020

Via de site SRO.nl en vervolgens zoeken op De Houtvaart kom je op de site van het zwembad en daar is alle informatie te vinden over het reserveren en zwemmen in de Houtvaart.
Het adres van het zwembad De Houtvaart is: Piet Heinstraat 12, 2014 AR Haarlem, tel. 023 – 5242233

Deze site bevat alleen informatie voor leden van de Vereniging “Vrienden van de Houtvaart”. 

Hoogte toegangsprijs en reservering in de Houtvaart

In een brief aan wethouder M. Snoek van o.a. Sport hebben we hem laten weten, dat wij de toegangsprijs (€ 4,40) en het ontbreken van kortingsmogelijkheden, maar ook de verplichting om via internet te reserveren en te betalen beperkingen opwerpen, waardoor leden afzien van het zwemmen.
We hebben hem verzocht om in overleg met SRO te onderzoeken of er tot een aanpassing kan worden gekomen zeker er nu sprake is van versoepeling van maatregelen vanwege het corona-virus per 1 juli a.s.

Namens het bestuur van Vereniging Vrienden van de Houtvaart,
Paul Platt.

Extra Vrijwilligers Gezocht.

Gezocht: extra vrijwilligers om het rooster voor de Houtvaart rond te maken.

 

Samen met personeel van SRO gaan we het toezicht tijdens het banenzwemmen in dit bijzondere seizoen verzorgen, waardoor de Houtvaart per 1 juli toch opengaat. Alle dagen van de week van 08.00 – 13.00 uur zal per shift (= 1 uur) tenminste één toezichthouder aanwezig zijn naast personeel van SRO. In korte tijd zij we erin geslaagd om de meeste uren ingevuld te krijgen. Echter op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de laatste shifts (12.00 – 13.00 uur) nog niet ingevuld. Voor de zaterdag en en zondag gaat het om 2 shifts per dag, nl. van 11.00 – 12.00 uur en 12.00 – 13.00 uur. Totaal 7 uren nog in te vullen. Dit seizoen zijn er geen speciale vaardigheden nodig. Als je mee wil doen, meld je aan bij Lia van Velzen, via de mail liavanvelzen@gmail.com Of bel haar op, ook als je meer informatie wilt hebben. Tel. 023-7850616.

 

Hopelijk lukt het om het rooster volledig dekkend te krijgen!

De voorbereiding van de openstelling verloopt goed. Woensdag 1 juli open!

De voorbereiding van de openstelling verloopt goed. Woensdag 1 juli open!!!

De voorbereidingen voor de openstelling van de Houtvaart op woensdag 1 juli is in volle gang. Lia van Velzen en Kees Korner, onze coördinatoren, zijn volop bezig om onze toezichthouders te vragen of zij bereid zijn tijdens het banenzwemmen samen met personeel van de SRO tussen 08.00 en 13.00 uur aanwezig te zijn bij één van de 5 shifts. Binnen een dag hebben al velen zich aangemeld. Het rooster wordt momenteel gemaakt. De SRO heeft op hun site van de Houtvaart uitgebreide informatie geplaatst. Ook een korte instructiefilm zodat je als zwemmer al weet hoe de procedure verloopt. Ga hiervoor naar de site: www.zwembaddehoutvaart.nl

Namens het bestuur van de Houtvaart,
Paul Platt.

Het seizoen 2020

Beste leden,

Het bestuur laat weten dat er na 19 mei meer nieuws is te geven over het gebruik van het zwembad De Houtvaart in dit seizoen.
Op dit moment is er dus geen verkoop van abonnementen. Zodra er meer nieuws over de start van de verkoop wordt dit medegedeeld via de nieuwsbrief en via de website.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.