previous arrow
next arrow
Slider

Tentoonstelling: De Houtvaart als inspiratiebron. Van 26 april tot en met 7 juli 2019.

Onder grote belangstelling is op 26 april de tentoonstelling “Houtvaart – Inspiratie” geopend door de wethouder cultuur mw. Marie-Therese Meijs. In haar speech bleek mw. Meijs enerzijds een goed oog te hebben voor de rol van de Vrienden bij het behoud van het Monument; anderzijds benadrukte zij de gemeentelijke verantwoordelijkheid in deze. “Met de inhoud van de tentoonstelling is de Houtvaart onderdeel van het culturele leven van Haarlem”.

Naast lof voor de kunstenaars is door de Vrienden nog eens gewezen op het belang van een goede watertemperatuur en goed onderhoud. Zodat de Houtvaart ook bij haar 100-jarig bestaan een inspiratiebron voor velen zal zijn. En voordat mw. Meijs met een luid fluitsignaal de tentoonstelling opende, ontving zij het eerste exemplaar van een set kaarten met kunstwerken én een speciale Houtvaartdichtbundel van Willemien Spook, stadsdichter.

Op de tentoonstelling is werk te zien van negen kunstenaars van de Kunstlijn Haarlem. Deze kunstenaars hebben zich door De Houtvaart laten inspireren, zij hebben daarvoor een bezoek aan de Houtvaart gebracht. De werken zijn verschillend van karakter: van fotowerk en schilderijen tot keramiek en mode. De kunstenaars, die meewerken zijn: Wim Borst, Christel Bouwmeester, Michaëla Bijlsma, Eric Coolen, Peter Hammann, Ernst Merhottein, Rob Slooten,Willemijn Spook en Ytje Veenstra. In een zgn. “looplijst” bij de tentoonstelling geeft elke kunstenaar een aparte toelichting bij het werk, dat door hem of haar is ingeleverd.

Een ander deel van de tentoonstelling is gewijd aan de ontwerper en architect van De Houtvaart, Pierre de Bordes. Hierover is op 25 april een groot artikel in het Haarlems dagblad verschenen. Dit deel geeft aan de hand van het familie archief een uniek inzicht in het culturele milieu van de architect en zijn echtgenote en laat zien waar alle inspiratie voor de Houtvaart is begonnen.

De kunstwerken zijn te koop. Daarnaast wordt er een set kaarten verkocht én de speciale Houtvaart dichtbundel van Willemien Spook.

Waar:
De Hoofdwacht
Grote Markt 17
2011 RZ Haarlem
De openingstijden zijn van vrijdag t/m zondag van 13.00 to 17.00 uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 7 juli 2019.
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem. Er zijn bijdragen van twee fondsen, waaronder Het Ruigrokfonds.

Affiche Houtvaart –  Inspiratie 

Van harte aanbevolen!
Hans Bakker

Tekenwedstrijd Het geheim van De Houtvaart

Tekenwedstrijd “Het geheim van de Houtvaart”

Wat zie je onder water als je je ogen dichtknijpt?
Wat leeft er in de gangen onder het zwembad?
Welk mysterie herbergt de kubus boven de ingang?
Wat gebeurt er allemaal in de nacht?
Kortom: Wat is het geheim van De Houtvaart?

Voorwaarden tekenwedstrijd:
* Voor kinderen tot 14 jaar.
* Maximale grootte A3, met materiaal naar keuze.
* Inleveren van zondag 28 april t/m zaterdag 15 juni 2019 met op de achterkant naam, leeftijd, adres,        telefoonnummer, of e-mailadres.
in het zwembad De Houtvaart, Piet Heinstraat 12, 2014 AR Haarlem (open ma. t/m vrij. van 11.00 tot 20.00 uur,
of in De Hoofwacht, Grote Markt 17, Haarlem (open van vrij. t/m zon. van 13.00 tot 17.00 uur).
* De prijsuitreiking is op woensdag 3 juli 2019 om 17.00 uur in zwembad De Houtvaart, Piet Heinstraat 12 te              Haarlem (tijdens “Opblaasmiddag”).

De jury bestaat uit:
* Anke Kranendonk (kinderboekenschrijfster, Vriend van de Houtvaart),
* …………………………………………….. (nog even een geheim),
en Michaela Bijlsma (kunstenares, Vriend van de Houtvaart).

Tekenworkshop: Je kunt je tekening thuis maken of tijdens de speciale workshop van de Jonge Muggen in de kelder van De Hoofdwacht op zaterdag 25 mei van 14.00 – ca. 16.00 uur. Opgeven verplicht!

Opgeven / informatie: Lia van Velzen, liavanvelzen@gmail.com , tel. 023-7850616.

Bezoek ook de tentoonstellingHOUTVAART – INSPIRATIE
van 28 april t/m 7 juli 2019 in De Hoofdwacht en kijk hoe Haarlemse kunstenaars zich door De Houtvaart lieten inspireren. Geopend: vrij. t/m zon. van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis

 

Tarieven 2019

De Tarieven 2019 staan vermeld in de Houtvaartkoerier maart-2, te vinden onder Vrienden van De Houtvaart.Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) start het seizoen voor de vrienden (07.00 – 09.30 uur).

Het Vriendenseizoen eindigt op zondag 15 september 2019 om 10.00 uur.

Commissie duurzaamheid rond haar opdracht af. EPA onderzoek Houtvaart

In 2017 heeft het bestuur Bert van der Linden en Eckart Dissen verzocht bij de gemeente een onderzoek te bewerkstelligen naar de verbetering van het verwarmingssysteem. De watertemperatuur van 22 graden, die bij de renovatie van 2005 in het vooruitzicht was gesteld, wordt n.l. tijdens de Vriendenuren regelmatig niet gehaald.
Herhaald overleg met de SRO en de gemeente heeft eind 2018 geresulteerd in de opname van de Houtvaart als één van de monumenten in een zogenaamd EPA onderzoek. (EPA staat voor: energie prestatieadvies) Dit onderzoek maakt deel uit van een tweejarig gemeentelijk programma, waarbij 10 gebouwen als pilot zijn geselecteerd. Voor de Houtvaart als zweminrichting wordt maatwerk onderzoek gedaan. Met deze opname in dit programma zien Bert en Eckart hun opdracht als voltooid. Het bestuur heeft hen decharge verleend.
Het energie onderzoek is inmiddels begonnen. Als eerste stap is medio januari een gebouw- en energiescan gedaan, waarbij Hans Bakker en Jan den Hollander namens de Vereniging zijn aangeschoven. In maart zijn mogelijk de eerste resultaten voorzien. Dan is er inzicht in potentiële maatregelen en de kosten ervan. Of de pilot op korte termijn een uitvoeringsvervolg krijgt is nog niet helder. Van meet af aan is door ons benadrukt dat niet alleen de energiebesparing, efficiency en CO2-beperking aan de orde is, maar ook herinzet van warmte en energie, zodat aan de 22 graden norm wordt voldaan. Dat alles binnen de monumentale randvoorwaarden.
Wordt vervolgd.
Hans Bakker

Tentoonstelling: De Houtvaart als inspiratiebron. Van 26 april tot en met 7 juli 2019

De Historische Vereniging Haerlem had voor dit jaar nog ruimte voor een tentoonstelling in haar onderkomen op de Grote Markt, te weten de Hoofdwacht.
De Vereniging Vrienden van de Houtvaart is hierop ingesprongen en op vrijdag 26 april 2019 zal in de Hoofdwacht de tentoonstelling “Houtvaart – inspiratie” worden geopend. Het monumentale zwembad De Houtvaart was en is voor velen een bron van inspiratie. Dat willen wij in deze tentoonstelling laten zien.
Aan tien Haarlemse kunstenaars van diverse snit is gevraagd zich door De Houtvaart te laten inspireren. Met hen is een bezoek aan De Houtvaart gebracht. Negen kunstenaars doen nu mee. Hun werken zullen een belangrijk onderdeel zijn van de tentoonstelling. Een ander – kleiner deel – van de tentoonstelling wordt benut voor publicatie van inspiratiemateriaal uit het privé-archief van de architect van De Houtvaart: de Heer P.F. de Bordes.
De tentoonstelling loopt tot en met zondag 7 juli 2019. Hans Bakker, Lia van Velzen en Rogier Polman (vormgever) organiseren het geheel, in samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem. Er zijn bijdragen van twee fondsen, waaronder Het Ruigrokfonds.
Hans Bakker   

VACATURE

VACATURE

De vereniging stelt zich als doel:

  • het monumentale openluchtbad “de HOUTVAART” te Haarlem in stand te houden;

  • vrienden te laten zwemmen op specifieke uren in een rustige sfeer;

  • de jeugd door middel van activiteiten naar het zwembad te trekken.

Het bestuur zoekt een VOORZITTER.

De vereniging heeft behoefte aan een voorzitter:

  • met commitment aan de doelstellingen van de vereniging;

  • met leidinggevende kwaliteiten;

  • die goede relaties kan onderhouden en kan samenwerken met de “SRO”, de stichting, die het zwembad beheert.  

  • die politieke sensitiviteit bezit, en bereidheid te investeren in relaties met het gemeentebestuur en andere gremia, die van belang zijn voor het voortbestaan van de Houtvaart.

  • die de vrijwilligers ziet, hoort, waardeert, inspireert en enthousiasmeert.

De voorkeur gaat uit naar iemand, die bekend is met activiteiten en werkwijze van de vereniging.

De tijdinzet bedraagt in de aanloop naar en tijdens het zwemseizoen 4 uur per week.

Voor inlichtingen kunt u zich richten tot de secretaris: Paul Platt. secretaris@houtvaart.nl