previous arrow
next arrow
Slider

“Hoe helpen we de vrienden de winter door”.

Pannenkoeken eten

Net als afgelopen jaren is de vraag gesteld of we als Vrienden van de Houtvaart weer gezamenlijk pannenkoeken kunnen gaan eten in Zandvoort. Dit willen we graag regelen. Op vrijdag 25 oktober 2019 gaan we daarom pannenkoeken eten in restaurant “De Duinrand”, Zandvoortselaan 103a te Zandvoort. Je bent tussen 17.30 en 18.00 uur van harte welkom.
Eten en drinken doen we eigen kosten en iedereen rekent zijn eigen bestelling af.
Graag opgeven tot uiterlijk 20 oktober 2019 bij Hanneke van de Haterd, tel. 023-5327813 of Monique Vissers, mail: mvissers023@gmail.com

Tot dan! Met vriendelijke groet, Hanneke en Monique.

Rondleiding door Paviljoen Welgelegen (het Provinciehuis)

Gerrit Bosch en zijn vrouw Maria Bij de Vaate hebben aangeboden een gratis rondleiding te geven aan Vrienden van de Houtvaart op vrijdag 8 november 2019 om 10.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Geïnteresseerden kunnen zich tot 13 oktober 2019 opgeven bij Lia van Velzen, mail liavanvelzen@gmail.com

Wandelen in de Hout en/of Ontbijten bij La Place

Vanaf zondag 6 oktober gaan we elke zondag van 09.15 tot 10.00 uur wandelen in de Haarlemmerhout. Verzamelen om 09.15 uur bij de slagbomen van La Place (Dreefzicht). Na de wandeling (tot ca. 10.00 uur) gaan we bij La Place ontbijten.
Alléén wandelen of alléén ontbijten is ook mogelijk. En de hond mag ook mee! Opgeven is niet nodig.

 

Ontbijten bij La Place

Elke laatste vrijdag van de maand om 09.30 uur gaat ook een groepje Vrienden lekker ontbijten bij La Place. Ga gezellig eens mee! Wil je tevoren even een seintje per mail? Regel dat dan even met Adrie Klop: adrieklop@planet.nl

 

 

 

 

Rondleiding door Paviljoen

Sportief bewegen in de maand november 2019

Data: zondag 3 / 10 / 17 / 24 november
Waar: De Hout bij Dreefzicht (nu La Place)
Tijdsduur: van 09.00 – 09.50 uur
Start: 09.00 uur (verzamel bij de slagbomen)
Voor wie?: mannen en vrouwen, die op een lichte manier aan verschillende vormen van bewegen willen werken
Wat: wandelvormen, evenwichtsoefeningen, beetje spierkracht, ontspanningsoefeningen en dergelijke
Wat draag ik: makkelijk zittende kleding, het is buiten, hou daar rekening mee
Door wie?: Bram Vrolijk C.I.O.S-gediplomeerd 1982, ruim bekend met verschillende vormen van sporten en bewegen

Kosten: ben je mal, we doen het dit jaar gratis: als vriend naar vrienden

Vacature coördinator

Vacature coördinator

De vereniging stelt zich als doel:

– het monumentale openluchtbad “De Houtvaart” te Haarlem in stand te houden;

– vrienden te laten zwemmen op specifieke uren in een rustige sfeer;

– de jeugd door middel van activiteiten naar het zwembad te trekken.

Gedurende de vrienden uren wordt het toezicht in het zwembad gehouden door leden-vrijwilligers. Lange tijd waren er in de vereniging De Houtvaart twee coördinatoren, die de organisatie van het toezicht en de begeleiding van de vrijwilligers verzorgden. In de loop der jaren is de belangstelling voor de vrienden uren en de omvang van het werk voor het toezicht steeds omvangrijker geworden. Het bestuur zoekt nu een derde coördinator om de verantwoordelijkheid voor en de belasting door alle activiteiten beter te kunnen verdelen. Die verdeling vindt uiteraard plaats in onderling overleg en in afstemming met het aanspreekpunt vrijwilligers in het bestuur.

Van de coördinator vraagt de vereniging:

verbondenheid met de doelstellingen van de vereniging;

zich medeverantwoordelijk te voelen voor de coördinatie van alle activiteiten, ook in de vrienden uren, die gedurende het zwemseizoen door de vereniging worden aangeboden en die worden uitgevoerd door vrijwilligers;

af te stemmen met het bestuurslid, dat optreedt als aanspreekpunt vrijwilligers in het bestuur;

samen te werken met de twee andere coördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de toezichthouders;

het onderhouden van een goede relatie met degene(n), die namens de SRO de activiteiten mede organiseert of ondersteunt;

het ontwikkelen van activiteiten om de jeugd enthousiast(er) te maken voor het zwemmen in het openluchtbad.

 

De tijdinzet bedraagt in de aanloop tot en tijdens het zwemseizoen 1 à 2 uur per week.

 

Voor inlichtingen kunt u zich in het zwembad of per mail richten tot de waarnemend voorzitter,
Paul Platt, paulplatthaarlem@gmail.com of Jan Nijenhof, jannijenhof
@gmail.com ,die optreedt als aanspreekpunt vrijwilligers in het bestuur. 

Vacature bestuurslid

Vacature bestuurslid

De Vereniging stelt zich ten doel:

  • het monumentale openluchtbad “De Houtvaart” te Haarlem in stand te houden;

  • vrienden te laten zwemmen op specifieke uren in een rustige sfeer;

  • door middel van activiteiten meer zwemliefhebbers,vooral onder de jeugd, naar het zwembad te trekken.

Het bestuur heeft momenteel 4 leden. Om de taken goed te kunnen vervullen is uitbreiding met een 5e lid gewenst.
Het bestuur zoekt namens de vereniging leden, die bereid zijn bestuurslid te worden.

Van kandidaten wordt verwacht, dat zij:

  • betrokkenheid hebben met de doelstellingen van de vereniging;

  • bereid en in staat zijn in het bestuur te werken aan een goede gang van zaken in de vereniging in de ruimste zin van het woord;

  • begrip hebben voor de positie van de vereniging ten aanzien van bij de exploitatie van de Houtvaart betrokken instanties en organisaties (onder meer gemeente Haarlem en SRO);

  • in staat zijn de vrijwilligers, waarop de vereniging De Houtvaart drijft, te zien, te horen, te waarderen, te inspireren en te enthousiasmeren.

Belangstellenden, die bekend zijn met de activiteiten en werkwijze van de vereniging genieten de voorkeur.
De tijdinzet bedraagt in de aanloop naar en tijdens het zwemseizoen gemiddeld 1 à 2 uur per week.

Voor inlichtingen kunt u zich richten tot de waarnemend voorzitter: Paul Platt,

mail: paulplatthaarlem@gmail.com  

 

Commissie duurzaamheid rond haar opdracht af. EPA onderzoek Houtvaart

In 2017 heeft het bestuur Bert van der Linden en Eckart Dissen verzocht bij de gemeente een onderzoek te bewerkstelligen naar de verbetering van het verwarmingssysteem. De watertemperatuur van 22 graden, die bij de renovatie van 2005 in het vooruitzicht was gesteld, wordt n.l. tijdens de Vriendenuren regelmatig niet gehaald.
Herhaald overleg met de SRO en de gemeente heeft eind 2018 geresulteerd in de opname van de Houtvaart als één van de monumenten in een zogenaamd EPA onderzoek. (EPA staat voor: energie prestatieadvies) Dit onderzoek maakt deel uit van een tweejarig gemeentelijk programma, waarbij 10 gebouwen als pilot zijn geselecteerd. Voor de Houtvaart als zweminrichting wordt maatwerk onderzoek gedaan. Met deze opname in dit programma zien Bert en Eckart hun opdracht als voltooid. Het bestuur heeft hen decharge verleend.
Het energie onderzoek is inmiddels begonnen. Als eerste stap is medio januari een gebouw- en energiescan gedaan, waarbij Hans Bakker en Jan den Hollander namens de Vereniging zijn aangeschoven. In maart zijn mogelijk de eerste resultaten voorzien. Dan is er inzicht in potentiële maatregelen en de kosten ervan. Of de pilot op korte termijn een uitvoeringsvervolg krijgt is nog niet helder. Van meet af aan is door ons benadrukt dat niet alleen de energiebesparing, efficiency en CO2-beperking aan de orde is, maar ook herinzet van warmte en energie, zodat aan de 22 graden norm wordt voldaan. Dat alles binnen de monumentale randvoorwaarden.
Wordt vervolgd.
Hans Bakker