Arrow
Arrow
Slider

Verlenging van het zwemseizoen

Het zwemmen tijdens de vrienden uren is verlengd met twee weken: van maandag 04 september tot en met zondag 17 september. Wat dit betekent voor de verlenging van het abonnement wordt de komende weken bekend gemaakt op de publicatieborden in de Houtvaart en via de kassa.

 

Jubileumfeest 25 jaar Vereniging Vrienden van de Houtvaart op zaterdag 26 augustus ’17

We gaan terug naar het begin van onze club. We graven diep, we dreggen hard en ver, en we halen alles wat kan omhoog.
Krijg je al nostalgische gevoelens? Nee? Nou wacht maar tot 26 augustus! Want dan zetten wij: “Actieve Vrienden van de Houtvaart”een ieder, die in ’t heden of vèr, vèr verleden actief betrokken was bij bad of club, in ’t zonnetje (zelf zonnebrand meenemen). We larderen de boel feestelijk met hapjes, gieten met drankjes en strelen de oortjes met livemuziek van een Nederlandstalig Haarlems Genootschap, dat zijn weerga in de omstreken niet kent.
Trek je bikini, badpak of slip aan een plons vanaf 16.00 uur vrolijk met ons ’t heerlijke water in. Om half vijf verzorgt de enige, echte grande dame van het water-joggen Femke de ware liefhebbers op een heerlijk rondje Aquafit (Ja! Zoals vroeger).
Gauw afdrogen en aankleden (natuurlijk liefst in een Houtvaartshirt of -sweater), want om 17.00 uur gaat de bar open en de muziek aan! Je kunt snuffelen in de oude fotoboeken (om een traan weg te pinken, zakdoekjes zelf meenemen), een historische mijmering of gedicht schrijven om achter te laten voor de volgende generatie en flink babbelen met bekende gezichten.
Kortom: als Vriend mag je dit echt niet missen! Meld je zo snel mogelijk aan via vriendenhoutvaart25@gmail.com 
Programma:
16.00 – 17.00 uur:  Gelegenheid om te zwemmen met oude en nieuwe bekenden.
16.30 uur:              Aquafit van toen met Femke Schavenmaker in het ondiepe gedeelte.
17.00 uur:              Start reünie met opening door Lia van Velzen, coördinator van de Vrienden.
                               Foto’s uit de oude doos.
                               Borrel met omlijsting door het Ampzing Genootschap.
                               Groepsfoto in Houtvaartkleding.
                               Gelegenheid mijmeringen over de Houtvaart te delen in het gastenboek.
  19.00 uur:            Sluiting.
Tip:  bezoek regelmatig onze website voor nieuwtjes: http://www.houtvaart.nl                   
                       

 

 

Bijzondere architectuuruitgave

Bijzondere architectuuruitgave 90-jarig bestaan zwembad “De Houtvaart”

presentatie aan wethouder Jeroen van Spijk op zondag 16 juli

Op 16 juli 2017 is het exact 90 jaar geleden dat het openluchtzwembad “De Houtvaart” haar deuren opende. Voor de Vereniging Vrienden van de Houtvaart aanleiding om de bijzondere waarden van het zwembad vast te leggen in een speciale architectuuruitgave.

Architectuurhistoricus en stadsbouwmeester Haarlem.

Deze uitgave zal op 16 juli op spetterende wijze worden gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Jeroen van Spijk, verantwoordelijk voor het gemeentelijk monumentenbeleid en de ruimtelijke kwaliteit van Haarlem. De uitgave is op verzoek van de Vrienden gemaakt dor architectuurhistoricus Wim de Wagt in samenwerking met vormgever Rogier Polman. Max van Aerschot, stadsbouwmeester van Haarlem, heeft het voorwoord geschreven.

Uniek materiaal

De brochure besteedt niet alleen aandacht aan de architectuur van de “De Houtvaart”, maar ook vergelijkbare bouwwerken uit die periode zijn in beeld gebracht. Daarbij is er bijzondere aandacht voor “Piet” de Bordes, de ontwerper van de “De Houtvaart”, De uitgave bevat uniek materiaal uit een privéarchief. Met deze uitgave wil de de Vereniging Vrienden van de Houtvaart het belang ondersteunen van goed en stelselmatig onderhoud van het zwembad als rijksmonument.

Spetterende presentatie

De presentatie begint om 16.45 uur in “De Houtvaart” (inloop vanaf 16.30 uur) aan de Piet Heinstraat 12 te Haarlem en duurt tot circa 18.15 uur. Er is ook gelegenheid om de uitgave te kopen en te laten signeren. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De uitgave is direct verkrijgbaar bij:

  • Tijdens de Vrienden uren in het zwembad “De Houtvaart”
  • Boekhandel De Vries, Gedempte Oude Gracht, Haarlem
  • Restaurant Variée, De Ruijterplein, Haarlem

De prijs bedraagt € 8,00

De uitgave kan ook besteld worden door het overmaken van € 9,50 op de rekening NL89 INGB  0002 0329 93, ten name van Vereniging Vrienden van de Houtvaart. Bij dit bedrag zijn de verzendkosten inbegrepen. Graag vermelden: Architectuuruitgave en uw naam en adres.

Vacature aanspreekpunt bestuur coördinatoren

Voorjaar 2018 komt deze functie vacant. Om het nieuwe aanspreekpunt de gelegenheid te geven alvast mee te kunnen lopen, wordt deze vacature nu in de nieuwsbrief en op de website geplaatst.

Kern van de functie is:

  • het onderhouden van het contact met de coördinatoren van de vrijwilligers (weten wat er speelt, signalen oppakken en meenemen in het bestuur);
  • zorgdragen dat Life Guard training en EHBO training voor de vrijwilligers worden georganiseerd (in overleg met de coördinatoren, voor de Life Guard ook met de SRO);
  • zordragen voor een evaluatie van het zwemseizoen met de coördinatoren en een evaluatie met de SRO;
  • een goede relatie onderhouden met de vrijwilligers (kennen en gekend worden) en met de sleutelpersonen van de SRO.

De tijdsinzet bedraagt in de aanloop van en tijdens het zwemseizoen 3 à 4 uur per week.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter, Jan den Hollander (023-5263517) of het huidige aanspreekpunt, Marlon Witteman, m.wiiteman@upcmail.nl

Schoolzwemmen tijdens vriendenuren

De Vrienden hebben niet het alléénrecht op de Houtvaart! Wij mogen tijdens de “Vrienden”-uren gebruik maken van de vrije banen. Tot de schoolvakanties kan het voorkomen dat er schoolklassen komen zwemmen. Dan kan het zijn dat er een baan minder beschikbaar is. Indien mogelijk worden de Vriendenbezoekers van het scholenbezoek bijtijds geïnformeerd (sandwichbord, papier ophangen of gewoon steeds zeggen).

Topdagen in mei

Dankzij het mooie weer was het lekker druk in het zwembad. De topdag was niet Hemelvaartsdag maar de vrijdag erna: 1142 bezoekers!