Alleen voor leden

Algemene Leden Vergadering 2022

Op de ALV van 23 maart 2022 is het concept verslag van de ALV 2021, die op 25 maart 2021 online plaatsvond, goedgekeurd. Klik hier voor dit vastgestelde verslag ALV 2021.
Het concept verslag van de ALV 2022 is hier te lezen. Dit verslag zal op de algemene ledenvergadering 2023 op de agenda staan.