Algemene voorwaarden

Leden

  1. Leden van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
  2. Mensen die lid willen worden registreren zich door opgave via een formulier op de website.
  3. Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie betaald is.
  4. Het lidmaatschap is geldig gedurende een kalenderjaar.
  5. Het lidmaatschap kan elk kalenderjaar vernieuwd worden.
  6. Leden van de Vereniging hebben recht op toegang tot de Vriendenuren van het Zwembad de Houtvaart indien zij over een entreeticket of abonnement beschikken van de beheerder van het zwembad.
  7. Leden van de Vereniging hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart.
  8. Leden van de Vereniging, die daarvoor toestemming hebben gegeven, ontvangen een nieuwsbrief over activiteiten van de Vereniging en ontwikkelingen in het Zwembad de Houtvaart.

Contributie

  1. De leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld.

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. na afloop van het kalenderjaar;
c. door ontzetting;
d. door het overlijden van het lid.