Voorbereiding seizoen 2022 in volle gang

Op zaterdag 30 april a.s. gaan de eerste Vriendenuren in de Houtvaart weer van start. We hopen op een seizoen zoals we dat in de jaren voor de covid-pandemie kenden; goed georganiseerd, ontspannen en met leuke gesprekken rond de koffietafel.

De voorbereidingen zijn in volle gang.

Aan de diverse cursussen is en wordt volop deelgenomen zodat we tijdig voor de start van het seizoen voldoen aan de eisen om de vriendenuren uit te voeren, m.n. Kees Korner heeft hierin een uitstekende rol vervuld, dank daarvoor.