Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van de Houtvaart

De algemene ledenvergadering van 24 maart 2020 is uitgesteld.
Dit in verband met de Coronavirus.
Zodra er een nieuwe datum is wordt u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

 

Het bestuur